FORUM EKSTREMALNE

Piesze i rowerowe maratony na orientację
Teraz jest So, 10 cze 2023, 21:17

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1
Stwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 8 ] 
Autor Wiadomość
 Temat: Zmiany regulaminowe 2018/2019
PostNapisane: So, 9 wrz 2017, 10:24 
Offline

Dołączył: So, 31 gru 2011, 14:43
Posty: 76
Witam!
Podsumowując dyskusję:
1.Chronimy długie trasy - minimum 5 tras długich w pucharze na 2019 rok (z uwagi na wprowadzenie definicji długiej trasy do regulaminu, kryterium podziałowe można zastosować dopiero w 2019 roku).
2.Dbamy o różnorodność - w klasyfikacji liczymy po minimum 2 najlepsze wyniki na trasie długiej i krótkiej (by każdy musiał się wykazać wszechstronnością)
3.Wymagamy informacji o imprezie przed zapisami.

I. Uzupełnienie regulaminu na 2017 rok o zasady zgłaszania imprez na 2018 r. Zasady w porównaniu z zeszłorocznym regulaminem nie zmieniają się. Nowe zasady zostaną wprowadzone w regulaminie na 2018 r.

IX. Zasady tworzenia kalendarza na rok 2018.
1. Zgłoszenia imprez na następny rok należy dokonać do końca grudnia 2018. Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą formularza dostępnego na stronie Pucharu. UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane są tylko od organizatorów z osobowością prawną (kluby, stowarzyszenia, organizacje i inna działalność zarejestrowana). W przypadku niejasności organizator Pucharu Polski ma prawo poprosić o kopie dokumentów rejestracyjnych oraz polisę ubezpieczeniową OC organizatorów. Przysyłając zgłoszenie organizator rajdu godzi się na zapisy niniejszego regulaminu. Terminy imprez zgłoszonych do kategorii PPM nie mogą pokrywać się, pierwszeństwo w rezerwacji terminu mają imprezy o większej liczbie sklasyfikowanych uczestników w roku 2017.
2. Do pucharu mogą zostać zgłoszone tylko imprezy, które w roku 2017 lub wcześniej (pod warunkiem uczestnictwa w pucharze) były organizowane w formule obowiązującej w regulaminie PPM. Organizator imprezy pojawiającej się w PPM po raz pierwszy w zgłoszeniu musi przesłać link do strony internetowej imprezy, pozwalający na weryfikację danych. Imprezy te zostają dopisane w kalendarzu do listy PPM ASPIRANT.
3.Selekcja – o kolejności do kalendarza decyduje liczba sklasyfikowanych uczestników.
a)Z listy pucharowej wypadają obligatoryjnie 2 imprezy o najmniejszej liczbie sklasyfikowanych uczestników. Na ich miejsce wchodzi 1 impreza z listy PPM ASPIRANT, które miały największą liczbę uczestników (nie dotyczy imprez po raz pierwszy zgłoszonych do kalendarza).
b)Baraż - jeżeli 3 od końca impreza z listy pucharowej miała mniej uczestników niż 2 impreza z listy aspirujących, z największą w kolejności liczbą sklasyfikowanych uczestników– zostaje ona zastąpiona przez nią w roku 2018 (nie dotyczy imprez po raz pierwszy zgłoszonych do kalendarza). Ta sama sytuacja ma miejsce dla miejsca 4 z listy pucharowej i miejsca 3 z listy aspirantów.
c)Mimo spełnienia wymogów związanych z liczbą uczestników, impreza może zostać skreślona z listy imprez pucharowych na rok następny (trafić na listę PPM ASPIRANT), jeżeli zostanie na niej stwierdzone przez uczestników i udokumentowane trackiem GPS złe ustawienie (powyżej 2mm w skali mapy) więcej niż 2 PK.

II. Propozycja zmian w regulaminie na 2018r. Proponowane zmiany na czerwono.

VI.Kategoria imprez
1.Maraton krótki
a)Czas przejazdu zwycięzcy poniżej 10 godzin
i
b)Trasa imprezy (zgłoszona i zweryfikowana po rajdzie) krótsza niż 200 km
2.Maraton długi
a)Czas przejazdu zwycięzcy minimum 10 godzin
lub
b)Trasa imprezy (zgłoszona i zweryfikowana po rajdzie) minimum 200 km


VII. Klasyfikacja i zasady punktacji:
1. Poszczególne zawody PPM rozgrywane są na jednym dystansie, o tej samej trudności trasy, usytuowaniu PK i pomiarze czasu dla wszystkich kategorii startowych.
2. Warunkiem klasyfikowania zawodników w PPM w danej kategorii za dane zawody jest wspólna klasyfikacja końcowa zawodów uwzględniająca wszystkich zawodników niezależnie od wieku oraz startu indywidualnego czy też zespołowego. Z klasyfikacji wykluczeni są zawodnicy używający rowerów ze wspomaganiem (np. elektrycznym).
3. Do klasyfikacji generalnej PPM zaliczane są zawody wymienione w punkcie III.1 oraz III.2. regulaminu.
4. Do klasyfikacji generalnej PPM sumowanych jest 6 najlepszych wyników danego zawodnika we wspólnych klasyfikacjach końcowych poszczególnych zawodów.
a. Jeżeli na zawodach (rangi pucharowej) była druga, krótsza trasa oraz na trasach PPM Aspirant (tylko trasy dłuższe), to punkty do klasyfikacji generalnej liczone są jako 0,5 najlepszego wyniku.
b. W przypadku wystąpienia sytuacji z punktu 4a dwa takie wyniki (suma) w czasie obliczeń zastępują jeden w kategorii głównej z zastrzeżeniem, że takie zastąpienie może dotyczyć co najwyżej dwu wyników w kategorii głównej (czyli max 4 najlepsze wyniki ze startów na trasie krótszej w zawodach rangi pucharowej lub PPM Aspirant).
c. Na sumę 6 najlepszych wyników muszą się złożyć minimum 2 starty przeliczeniowe na trasie krótkiej i 2 starty przeliczeniowe na trasie długiej.
5. Ilość punktów do klasyfikacji PPM zdobytych przez zawodnika w danych zawodach PPM wynika z osiągniętego przez niego wyniku i jest obliczana w podziale na kategorie (K i M) przy użyciu następującego wzoru:

PPn=100, dla n=1
PPn=PPn-1*(ppn/ppn-1)*((PKn/PKn-1)^C)*(tn-1/tn), dla n≥2
dla ppn-1>ppn przyjmuje się (PKn/PKn-1)*(tn-1/tn)=1
w p. p. dla PKn-1>PKn przyjmuje się (tn-1/tn)=1
dla tn=z przyjmuje się (tn-1/tn)=1

gdzie:
PPn – punkty pucharowe zdobyte przez zawodnika w maratonie
ppn – punkty przeliczeniowe zawodnika
PKn – ilość zdobytych punktów kontrolnych przez zawodnika
tn – czas uzyskany przez zawodnika
n – zajęte miejsce w klasyfikacji wg kategorii w maratonie
z – zwiezienie z trasy (brak czasu)
C=0,2 dla maratonów: Harpagan, Grassor, Nocna Masakra, Jesienne Trudy oraz innych z klasyfikacją na podstawie zdobytej ilości punktów przeliczeniowych, zaliczonych PK i czasu pokonania trasy
C=1 dla maratonów z klasyfikacją na podstawie zdobytej ilości PK i czasu pokonania trasy.

W przypadku gdy współczynniki ppn/ppn-1 lub PKn/PKn-1 nie występują w klasyfikacji danego maratonu ich wartość we wzorze przyjmuje się równą 1.

W zależności od charakteru klasyfikacji końcowej maratonu dopuszcza się stosowanie innych współczynników.

6. Punkty będą liczone z dokładnością programu Excel i wyświetlane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. W przypadku gdy zawody rozgrywane są w kilku etapach składających się łącznie na dystans zawodów PPM (minimum 100 km), punkty zdobywają zawodnicy, którzy wystartowali na wszystkich etapach zawodów.
8. W zawodach PPM punkty zdobywają wszyscy zawodnicy, którzy zostali sklasyfikowani.
9. Zawodnicy, którzy otrzymali NKL na zawodach PPM otrzymują do klasyfikacji PPM, 0 punktów.
10. W przypadku równej liczbie punktów, dwóch lub więcej zawodników, w klasyfikacji generalnej PPM dla danej kategorii przyznawane jest to samo miejsce, za wyjątkiem miejsc od 1 do 3, gdzie w takim przypadku o kolejności decyduje większa liczba zwycięstw, a gdy to jeszcze nie rozstrzyga pod uwagę bierze się kolejne najlepsze wyniki w klasyfikacji generalnej, aż pojawi się różnica w punktacji tych zawodników.

VIII. Nagrody:
1. Zawodnicy z miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji generalnej PPM w danej kategorii otrzymują puchary.
2. Zawodnicy z miejsc od 1 do 10 w klasyfikacji generalnej PPM w danej kategorii otrzymują dyplomy.
3. Nagrody zostaną wręczone na imprezie PPM w kolejnym roku – HARPAGAN-57.

XI. Zasady finansowania:
1. Koszty organizacyjne zawodów PPM pokrywają jednostki organizacyjne wymienione w punkcie III. niniejszego regulaminu.
2. Koszty uczestnictwa (przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty startowe) pokrywają uczestniczące w zawodach kluby lub zawodnicy indywidualnie.
3. Koszty nagród wymienionych w punkcie VII. niniejszego regulaminu pokrywa sponsor tytularny PPM.

X. Zasady tworzenia kalendarza na rok 2019.
1. Zgłoszenia imprez na następny rok należy dokonać do końca grudnia 2019. Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą formularza dostępnego na stronie Pucharu. UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane są tylko od organizatorów z osobowością prawną (kluby, stowarzyszenia, organizacje i inna działalność zarejestrowana). W przypadku niejasności organizator Pucharu Polski ma prawo poprosić o kopie dokumentów rejestracyjnych oraz polisę ubezpieczeniową OC organizatorów. Przysyłając zgłoszenie organizator rajdu godzi się na zapisy niniejszego regulaminu. Terminy imprez zgłoszonych do kategorii PPM nie mogą pokrywać się, pierwszeństwo w rezerwacji terminu mają imprezy o większej liczbie sklasyfikowanych uczestników w roku 2018.
2. Do pucharu mogą zostać zgłoszone tylko imprezy, które w roku 2018 lub wcześniej (pod warunkiem uczestnictwa w pucharze) były organizowane w formule obowiązującej w regulaminie PPM. Organizator imprezy pojawiającej się w PPM po raz pierwszy w zgłoszeniu musi przesłać link do strony internetowej imprezy, pozwalający na weryfikację danych. Imprezy te zostają dopisane w kalendarzu do listy PPM ASPIRANT.
3.Do kalendarza pucharowego wchodzi 15 imprez podzielonych równo na 3 kategorie:
a) 1 grupa - 5 imprez krótkich o największej frekwencji w poprzednim roku, z grona imprez pucharowych
b) 2 grupa - 5 imprez długich o największej frekwencji w poprzednim roku, z grona imprez pucharowych
c) 3 grupa - 5 imprez dowolnej długości o największej frekwencji w poprzednim roku (z wyłączeniem imprez z punktu 3a i 3b), z grona imprez pucharowych i listy PPM ASPIRANT (nie dotyczy imprez po raz pierwszy zgłoszonych do kalendarza).

4.Mimo spełnienia wymogów związanych z liczbą uczestników, impreza może zostać skreślona z listy imprez pucharowych na rok następny (trafić na listę PPM ASPIRANT), jeżeli zostanie na niej stwierdzone przez uczestników i udokumentowane trackiem GPS złe ustawienie (powyżej 2mm w skali mapy) więcej niż 2 PK.

XI. Sprawy organizacyjne:
1. Sędziego Głównego PPM powołuje organizator. Za przeliczanie wyników odpowiada Sędzia Punktowy PPM. Za kontrolę warunków organizacyjnych imprezy (podstawowe informacje, podział długa/krótka) odpowiada Sędzia Techniczny PPM.
2. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących PPM należy do Sędziego Głównego PPM.
3. Organizator imprezy jest zobowiązany opublikować na stronie zawodów podstawowe informacje o imprezie (przewidywana długość trasy, miejsce startu, godzina startu, godzina zamknięcia mety, forma zaliczania punktów -scorelauf/liniowa) co najmniej na 4 tygodnie przed imprezą. Brak takich informacji skutkuje automatycznym spadkiem o klasę imprezy w roku 2018.
4. Na opublikowanie wyników końcowych na swojej stronie internetowej oraz dostarczenie ich do Sędziego Punktowego PPM organizator imprezy ma 14 dni kalendarzowych.
5. Regulamin PPM wchodzi w życie z dniem 01.02.2018 roku.

Zapraszam do dyskusji

Sędzia Główny PPM


Ostatnio edytowano Wt, 12 wrz 2017, 21:51 przez BartekB, łącznie edytowano 1 raz

Góra
 Zobacz profil  
 
 Temat: Re: Zmiany regulaminowe 2018/2019
PostNapisane: Wt, 12 wrz 2017, 16:45 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył: Pn, 4 cze 2007, 12:13
Posty: 141
Lokalizacja: obecnie wawa
Imię i nazwisko: Paweł Brudło
GG: 0
Moje uwagi:

1) kategoria imprez: czy zamysłem Sędziego jest aby kategoria imprezy znana była dopiero po przeprowadzeniu danej imprezy? Pierwotny pomysł zgłaszany na forum był taki, żeby kategorię (długa) przyznawać na etapie ustalania kalendarza biorąc pod uwagę ostatnie rozegrane zawody. Daje to możliwość zaplanowania startów. Wpisałbym do regulaminu sankcję w przypadku gdy faktyczny dystans/czas nie odpowiada definicji imprezy długiej -> w następnym sezonie spadek do Aspiranta (lub poza PPM w przypadku gdy dotyczy to Aspiranta). Jeżeli organizator chciałby zmienić kategorię swojej imprezy na niezgodną z ostatnio rozegraną edycją to może to zrobić przy zgłaszaniu imprezy przy czym impreza długa zmieniająca kategorię z krótkiej nie korzysta z preferencji dla tras długich (chyba, że krótką była tylko z nazwy a rzeczywiste parametry miała trasy długiej).

2) liczenie minimum 2 długich i 2 krótkich - wbrew pozorom ten zapis bardzo komplikuje liczenie punktacji PPM. Czy nie można z niego jednak zrezygnować lub chociaż zostawić tylko wymóg 2 startów na długiej?

3) tworzenie kalendarza - proponowany zapis spowoduje, że jeżeli w pucharze zostanie 5 imprez długich to mają zapewnione miejsce niezależnie od frekwencji. Jednocześnie długie imprezy z Aspirantów maja utrudnioną drogę awansu bo konkurują z imprezami krótkim a nie długimi.

4) sankcja za brak informacji - wycofanie z PPM a nie spadek o jedną kategorię?

Generalna refleksja jest taka, żeby jednak uprościć zapisy i zostawić tylko ochronę tras długich poprzez preferencyjne zasady tworzenia kalendarza imprez pucharowych.

Dodatkowy temat: co z ważeniem frekwencji liczbą wyników liczonych do PPM? Pomysł ten miał sporo zwolenników - dajemy wtedy większy wpływ na kształt kalendarza zawodnikom często w nim startującym.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Temat: Re: Zmiany regulaminowe 2018/2019
PostNapisane: Wt, 12 wrz 2017, 21:58 
Offline

Dołączył: So, 31 gru 2011, 14:43
Posty: 76
bronek napisał(a):
Moje uwagi:

1) kategoria imprez: czy zamysłem Sędziego jest aby kategoria imprezy znana była dopiero po przeprowadzeniu danej imprezy? Pierwotny pomysł zgłaszany na forum był taki, żeby kategorię (długa) przyznawać na etapie ustalania kalendarza biorąc pod uwagę ostatnie rozegrane zawody. Daje to możliwość zaplanowania startów. Wpisałbym do regulaminu sankcję w przypadku gdy faktyczny dystans/czas nie odpowiada definicji imprezy długiej -> w następnym sezonie spadek do Aspiranta (lub poza PPM w przypadku gdy dotyczy to Aspiranta). Jeżeli organizator chciałby zmienić kategorię swojej imprezy na niezgodną z ostatnio rozegraną edycją to może to zrobić przy zgłaszaniu imprezy przy czym impreza długa zmieniająca kategorię z krótkiej nie korzysta z preferencji dla tras długich (chyba, że krótką była tylko z nazwy a rzeczywiste parametry miała trasy długiej).

2) liczenie minimum 2 długich i 2 krótkich - wbrew pozorom ten zapis bardzo komplikuje liczenie punktacji PPM. Czy nie można z niego jednak zrezygnować lub chociaż zostawić tylko wymóg 2 startów na długiej?

3) tworzenie kalendarza - proponowany zapis spowoduje, że jeżeli w pucharze zostanie 5 imprez długich to mają zapewnione miejsce niezależnie od frekwencji. Jednocześnie długie imprezy z Aspirantów maja utrudnioną drogę awansu bo konkurują z imprezami krótkim a nie długimi.

4) sankcja za brak informacji - wycofanie z PPM a nie spadek o jedną kategorię?

Generalna refleksja jest taka, żeby jednak uprościć zapisy i zostawić tylko ochronę tras długich poprzez preferencyjne zasady tworzenia kalendarza imprez pucharowych.

Dodatkowy temat: co z ważeniem frekwencji liczbą wyników liczonych do PPM? Pomysł ten miał sporo zwolenników - dajemy wtedy większy wpływ na kształt kalendarza zawodnikom często w nim startującym.


Ad1. Ale dokładnie tak jest - na podstawie rankingu po imprezach z 2018 roku będzie tworzony kalendarz na 2019. Jako że te reguły nie były znane w tym roku (organizatorzy nie mogli się dostosować) nie można tak liczyć imprez tegorocznych.
Ad2. A dlaczego maja być preferowani zwolennicy długich tras? Może mieć 6 startów na długich i żadnej krótkiej i wygrać...
Ad3. Puchar jest jeden.
Ad4. Poprawione
Ad5. Nie widzę propozycji zapisów.
Ad6. Temat nie był omówiony na spotkaniu. Do dyskusji na następnym w 2018 roku.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Temat: Re: Zmiany regulaminowe 2018/2019
PostNapisane: Wt, 12 wrz 2017, 23:16 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył: Pn, 4 cze 2007, 12:13
Posty: 141
Lokalizacja: obecnie wawa
Imię i nazwisko: Paweł Brudło
GG: 0
Ad.1. to może to wprost zapisać, że impreza jest długą na podstawie trasy z roku poprzedniego bo jak dla mnie to obecny zapis nie jest jednoznaczny - można go interpretować tak, że dopiero po rozegraniu imprezy Sędzia Techniczny kwalifikuję imprezę to długich lub krótkich i ta kwalifikacja obowiązuje do liczenia punktacji w danym sezonie.

Ad.2. Ja postuluję aby nikt nie był preferowany - pełna dowolność - liczymy jak do tej pory najlepsze wyniki bez podziału na imprezy.

Ad.3. Bartek przeczytaj jeszcze raz na spokojnie - X.3.c. mówi o tym że Aspiranci konkurują o awans z "pozostałymi" imprezami a więc w domyśle z krótkimi bo długich jest jak na lekarstwo - niewielka szansa że do 2019 ostanie się więcej niż pięć.

Ad.5 Bo zapisy są proste: usuwamy VII.4.c. a w X.3. zmieniamy aby długie rywalizowały z długimi a resztę miejsc zajmują pozostałe imprezy. Przykładowy zapis:

3.Do kalendarza pucharowego wchodzi 15 imprez podzielonych na 2 kategorie:
a) 1 grupa - 8 imprez dowolnej długości o największej frekwencji w poprzednim roku z grona imprez pucharowych i listy PPM ASPIRANT (nie dotyczy imprez po raz pierwszy zgłoszonych do kalendarza).
b) 2 grupa - 7 imprez długich o największej frekwencji w poprzednim roku (z wyłączeniem imprez z punktu 3a), z grona imprez pucharowych i listy PPM ASPIRANT (nie dotyczy imprez po raz pierwszy zgłoszonych do kalendarza)

Ad.6. Temat był zgłaszany i omawiany na forum już w roku 2016 więc długo przed "spotkaniem"


Góra
 Zobacz profil  
 
 Temat: Re: Zmiany regulaminowe 2018/2019
PostNapisane: Cz, 14 wrz 2017, 11:36 
Offline

Dołączył: So, 31 gru 2011, 14:43
Posty: 76
Ale to wszystko zmierza do dwóch osobnych pucharów - osobne długie trasy bez konieczności ścigania się na krótkich i na odwrót doprowadzą do tego, że będą tacy którzy będą startować tylko na długich lub tylko na krótkich. Ten temat był już dyskutowany i nie będzie dwóch osobnych pucharów.
Jeżeli jest jeden puchar, zawodnik musi się wykazać wszechstronnością. Trasy długie są chronione, ale nie za wszelką cenę, bo ma być rywalizacja o imprezy pucharowe. A jeżeli nie będzie więcej niż 5 długich o dużej frekwencji - wniosek że zawodnicy nie widzą sensu startu na nich.

Ad1. Ale właśnie o to chodzi, by po imprezie oceniać do której kategorii należy, wprowadza to dodatkowy element ryzyka :). Organizator wstępnie określa kategorię/planuje zbudować trasę w kategorii na 2018 rok. Sędzia Techniczny po imprezie weryfikuje trasę. Na tej podstawie tworzona jest lista na 2019 rok.
Ad6. Ale nikt tego tematu nie wywołał na spotkaniu, więc temat umarł. Zgodnie z głosami uczestników pucharu, to spotkanie służy do nakreślania głównych zmian w pucharze.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Temat: Re: Zmiany regulaminowe 2018/2019
PostNapisane: Pt, 15 wrz 2017, 13:15 
Offline

Dołączył: Wt, 7 gru 2010, 10:58
Posty: 130
Szkoda, że uczestnicy tylko 6 tras długich (lub tylko 6 krótkich) nie zdobędą punktów do Pucharu. Może to i dobrze bo z Pucharu zostaną wyeliminowane osoby przypadkowe. Brak mojego nazwiska w wynikach końcowych nie powinna pucharowi zaszkodzić.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Temat: Re: Zmiany regulaminowe 2018/2019
PostNapisane: Cz, 5 paź 2017, 23:27 
Offline

Dołączył: Śr, 25 maja 2011, 11:10
Posty: 138
Imię i nazwisko: Maciek K.
GG: 0
Jaka to wszechstronność skoro osoba z Trójmiasta może zaliczyć dowolne kworum długich czy krótkich tras nie ruszając się z domu dalej niż 100 km? :) Wiem jak się jeździ po znanych terenach (nawet ja mogłem zająć 4 miejsce na zawodach ze startem w Krakowie), a jak po obcych. Poza tym jeśli wprowadzicie te zapisy o ważeniu frekwencji to zawody w pobliżu Trójmiasta będą miały fory. Może to doprowadzić do sytuacji, że w kraju utworzą się "ośrodki" pucharowe. Nie idźcie tą drogą :)


Góra
 Zobacz profil  
 
 Temat: Re: Zmiany regulaminowe 2018/2019
PostNapisane: Pn, 9 paź 2017, 14:38 
Offline

Dołączył: So, 31 gru 2011, 14:43
Posty: 76
OK, w 2018 roku nie wprowadzamy jeszcze kryterium długości tras do klasyfikacji Pucharu, będzie to przedmiotem dyskusji. Reszta zmian idzie do publikacji.


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj w/g  
Stwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 8 ] 

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 2 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL